Wie is Nancy

Nancy Cloosterman

Praktijk KAN Klinisch Psycholoog Psychotherapeut

Respect voor de patiënt, het aangaan van het contact en komen tot een goede vertrouwensrelatie waarbinnen open en veilig samengewerkt kan worden is voor mij de basis van mijn werk als Klinisch psycholoog, om te komen tot klachtvermindering en verbetering van kwaliteit van leven voor de patiënt. De behandelingen die ik aanbied zijn conform de richtlijnen (evidence-based) en datgene wat effectief is bewezen in de praktijk (practice-based) en gericht op de individuele patiënt en zijn of haar hulpvraag.

Als Klinisch Psycholoog ben ik gespecialiseerd in Schematherapie, traumabehandeling en integratieve therapie en ben ik geschoold en ervaren in verschillende therapeutische referentiekaders zoals cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie en psychodynamische therapie. Ik heb ruime ervaring in de behandeling van ouderen, volwassenen en adolescenten, in verschillende settingen (op verblijfsafdelingen, poliklinieken, dagbehandelingen en opname afdelingen).

Daarnaast ben ik door mijn werkzaamheden in de ouderen- en ziekenhuispsychologie en psychiatrie bekwaam in het werken met enkelvoudige en complexe problematiek op basis van het biopsychosociaal model. Dit wil zeggen dat gekeken wordt naar de lichamelijke, psychische en sociale factoren die een rol spelen in de klacht van de patiënt. Mijn affiniteit gaat uit naar het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek, (terugkerende) angst-en stemmingsstoornissen en traumagerelateerde problematiek.

  • GZ psycholoog en Klinisch psycholoog BIG registratie nr: 79063668625
  • Psychotherapeut: BIG registratie nr: 99063668616
  • Psycholoog NIP nr. 24780
  • EMDR Practitioner registratie nr. 32640
  • Supervisor Schematherapie registratie nr. 117
  • Leertherapeut register leertherapeuten Psychotherapie van de NVP
  • Cognitief Gedragstherapeut VGCt registratie nr. VGCt-307590