Klachtenregeling

Ik ben lid van de NVGzP en aangesloten bij de klachtenregeling van de NVGzP. De NVGzP kent een eigen klachtenfunctionaris. Hij is het eerste aanspreekpunt in het geval de psycholoog en de cliënt er samen niet uitkomen. De klachtenfunctionaris adviseert de cliënt en kan bemiddelen tussen psycholoog en cliënt.

De klachtenfunctionaris van de NVGzP is Piet de Boer. U kunt hem in kantooruren mobiel bereiken op nummer 06-81941801 of u kunt mailen via klachten@nvgzp.nl. Hij neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Post kan gestuurd worden naar Piet de Boer, Kijfgracht 21, 2312 RX Leiden.
Naast de klachtenfunctionaris kent de NVGzP een klachtencommissie.

Dit is een onafhankelijke commissie die klachten onderzoekt en daar een uitspraak over doet. De commissie bestaat uit een voorzitter, een lid namens de beroepsgroep en een lid benoemd op voordracht van een patiëntenorganisatie. Klachten bij de klachtencommissie kunnen worden ingediend via de klachtenfunctionaris.

Ook voor geschillen kunt u vanaf 2017 terecht bij deze klachtenregeling.