Klachtenregeling

Ik ben lid van de NVGzP en het NIP en aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie van de NVGzP en het NIP (P3NL). Onze regeling bestaat uit een zelfstandige en onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesloten bij Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG) en werkzaam bij Klacht&Company. De geschillencommissie betreft de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg, die geschillen behandelt tussen cliënten en psychologen, psychotherapeuten en pedagogen die zijn aangesloten bij P3NL of het NIP.

Ben je niet tevreden over mijn dienstverlening ? Of overweeg je een klacht in te dienen? Ga dan eerst met mij in gesprek om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Komen we er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen via voornoemde VIKG. Via hun website kun je via P3NL: p3nl@klachtencompany.nl je klacht indienen.