Praktijk KAN is een praktijk waar Nancy Cloosterman werkzaam is als klinisch psycholoog - psychotherapeut. Ik ben BIG- geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut en heb uitgebreide werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg. Als supervisor schematherapie ben ik aangesloten bij het Register voor Schematherapie, als leertherapeut ben ik geregistreerd in het register leertherapeuten Psychotherapie van de NVP. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (de NVGzP).

PraktijkKAN richt zich op het aanbieden van supervisie en leertherapie, in principe binnen het schematherapeutisch kader. Ook wordt supervisie aangeboden in het kader van de opleiding tot Klinisch Psycholoog en opleiding tot Psychotherapeut.

Nancy Cloosterman


Respect voor de patiënt, het aangaan van het contact en komen tot een goede vertrouwensrelatie waarbinnen open en veilig samengewerkt kan worden is voor mij de basis van mijn werk als Klinisch psycholoog, om te komen tot klachtvermindering en verbetering van kwaliteit van leven voor de patiënt. De behandelingen die ik aanbied zijn conform de richtlijnen (evidence-based) en datgene wat effectief is bewezen in de praktijk (practice-based) en gericht op de individuele patiënt en zijn of haar hulpvraag.

Als Klinisch Psycholoog ben ik gespecialiseerd in Schematherapie, EMDR en integratieve therapie en ben ik geschoold en ervaren in verschillende therapeutische referentiekaders zoals cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie en psychodynamische therapie. Ik heb ruime ervaring in de behandeling van ouderen, volwassene en adolescenten, in verschillende settingen (op verblijfsafdelingen, poliklinieken, dagbehandelingen en opname afdelingen). Daarnaast ben ik door mijn werkzaamheden in de ouderen- en ziekenhuispsychologie en psychiatrie bekwaam in het werken met enkelvoudige en complexe problematiek op basis van het biopsychosociaal model. Dit wil zeggen dat gekeken wordt naar de lichamelijke, psychische en sociale factoren die een rol spelen in de klacht van de patiënt. Mijn affiniteit gaat uit naar het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek, (terugkerende) angst-en stemmingsstoornissen en traumagerelateerde problematiek.

 • GZ psycholoog en Klinisch psycholoog BIG registratie nr: 79063668625
 • Psychotherapeut: BIG registratie nr: 99063668616
 • Psycholoog NIP nr. 24780
 • Gewoon lid EMDR registratie nr. 32640
 • Supervisor Schematherapie registratie nr. 117
 • Leertherapeut register leertheraputen Psychotherapie van de NVP registratie nr: 18507
 • Supervisie en leertherapie

  Binnen Praktijk KAN bieden we ruimte voor intervisie en supervisie. Zo kunt u voor supervisie in het kader van uw opleidingstraject tot schematherapeut bij mij terecht. Tevens bied ik supervisie aan Psychologen in opleiding tot GZ- en Klinisch Psycholoog. Ook kan supervisie geboden worden in het kader van uw Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) dat u samen met uw werkgever hebt opgesteld. Ook bied ik leertherapie vanuit het schematherapeutisch kader. Daarnaast investeer ik in degelijke opleidingen en bijscholingen en toets ik mezelf door middel van deelname aan intervisie groepen. Op deze manier wil ik garant staan voor een professioneel aanbod.

  Tarieven

  De tarieven voor supervisie en leertherapie zijn:

 • 45 minuten € 95,-
 • 60 minuten € 125,-
 • 90 minuten € 190,-

 • Informatie nog lopende behandelingen

  “Nancy Cloosterman neemt geen behandelingen meer aan, de praktijk richt zich nog enkel op het aanbieden van supervisie en leertherapie.“ Huidig lopende behandelingen zullen op gangbare wijze worden afgerond.

  Voor cliënten al in behandeling bij PraktijkKAN en hun behandeling nog gaan afronden

  De Specialistische GGz (SGGZ)


  U bent door uw huisarts doorverwezen naar een klinisch psycholoog en of psychotherapeut in de Gespecialiseerde GGZ (psychotherapie)

  Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een klinisch psycholoog en of psychotherapeut. Op grond van uw klachten heeft hij u doorverwezen naar naar onze Praktijk voor behandeling in de Gespecialiseerde GGZ. Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner maar u kunt ook direct worden doorverwezen. U heeft altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig, al voordat de behandeling bij ons start, met daarin een vermelding van wat de door de huisarts vermoede psychische (DSM-IV) klacht of stoornis is. Er moet ook in vermeld staan dat u naar de SGGZ wordt verwezen.

  De Gespecialiseerde GGZ?

  Gespecialiseerde GGZ, wordt met uitzondering van psychoanalyse, de diagnose aanpassingsstoornissen, en de DBC hoofdgroep ‘ andere aandoeningen die reden voor zorg zijn’ in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Met betrekking tot de kosten geldt dat u niet per sessie betaalt. Een DBC wordt geopend voor de periode van maximaal 1 jaar. De DBC-kostprijs verhoudt zich tot het aantal minuten dat is besteed aan de behandeling. De DBC factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uzelf gestuurd.

  In de DBC worden alle in het kader van de behandeling uit te voeren activiteiten opgenomen, dus ook bijvoorbeeld onderzoeken, overleg met verwijzers of betrokken behandelaren en administratieve taken. Alle gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC informatie systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Het anonimiseren geldt niet voor de DBC rekening die u krijgt en die u kan indienen bij uw zorgverzekeraar, maar hetgeen behandeld is wordt ruim omschreven zoals bijvoorbeeld ‘angststoornis’ of ‘persoonlijkheidsstoornis’.

  Tijdens uw Diagnose en behandeltraject worden uw klachten gemeten door middel van ROM (Routine Outcome Monitoring). Naast dat dit een verplichting is (Stichting Vrijgevestigd ROMmen)in het kader van het Kwaliteitsstatuut GGz, biedt dit een mooi overzicht van uw klachten bij start van uw traject, tussentijds en bij afronding van uw behandeling. De ROM zal na de eerste intake aan u verzonden worden, tussentijds en aan het eind van uw behandeling. Ik werk hiervoor samen met TELEPsy.

  Vergoedingen

  Onze praktijk heeft geen zorgcontracten afgesloten met zorgverzekeraars. In 2018 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Het hangt van het soort polis (restitutiepolis, naturapolus, budgetpolis) af hoeveel wordt vergoed. Het is dan ook verstandig hierover navraag te doen bij uw eigen zorgverzekeraar zodat uw weet waar u aan toe bent. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar er wordt wel een beroep gedaan op uw eigen risico.

  Eigen risico

  Uw eigen risico voor 2018 bedraagt in elk geval 385 en kan hoger zijn als u daar zelf voor gekozen hebt.

  Worden alle klachten vergoed vanuit de basisverzekering?

  Nee, wel veel maar niet allemaal. Zo zijn onder andere aanpassingsstoornissen, rouwproblematiek, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering, maar kan hiervoor toch bij ons terecht.

  Wie betaalt de rekening?

  U krijgt altijd zelf de rekening mee aan het einde van de behandeling en bij een langere behandeling in ieder geval na een jaar. Deze dient u vervolgens zelf in bij uw zorgverzekeraar. U betaalt het totaalbedrag dat op de factuur staat, ongeacht de vergoeding die u zelf krijgt van uw zorgverzekeraar.

  Onverzekerde zorg

  Een aantal klachten/ stoornissen en behandelingstechnieken valt niet onder de verzekerde zorg. Ik kan u informeren wat wel onder verzekerde zorg valt. Voor behandeling van deze onverzekerde klachten wordt een tarief van 94 euro per 45 minuten gerekend.”

  Voor de laatste stand van zaken betreffende vergoeding van de therapie kunt u bij twijfel contact opnemen met uw verzekeraar, meer informatie vindt u ook op:
 • www.veranderingenindezorg.nl
 • www.kiesbeter.nl
 • www.zorgverzekeraars.nl
 • www.platformggz.nl
 • No-show

  Wij hanteren een beleid voor no-shows en te laat afbellen waarbij kosten in rekening gebracht worden als u niet komt. Wij reserveren therapietijd voor patiënten en kunnen dat niet aan een andere patiënt besteden als u niet tijdig afbelt. Als u zonder bericht niet verschijnt op uw afspraak dan brengen wij u hiervoor 94 euro kosten in rekening. Als u korter dan 48 uur van te voren afmeldt, dan brengen wij u eveneens 90 euro kosten in rekening.

  Klachtenregeling

  Ik ben lid van de NVGzP en aangesloten bij de klachtenregeling van de NVGzP. De NVGzP kent een eigen klachtenfunctionaris. Hij is het eerste aanspreekpunt in het geval de psycholoog en de cliënt er samen niet uitkomen. De klachtenfunctionaris adviseert de cliënt en kan bemiddelen tussen psycholoog en cliënt. De klachtenfunctionaris van de NVGzP is Piet de Boer. U kunt hem in kantooruren mobiel bereiken op nummer 06-81941801 of u kunt mailen via klachten@nvgzp.nl. Hij neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Post kan gestuurd worden naar Piet de Boer, Kijfgracht 21, 2312 RX Leiden. Naast de klachtenfunctionaris kent de NVGzP een klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die klachten onderzoekt en daar een uitspraak over doet. De commissie bestaat uit een voorzitter, een lid namens de beroepsgroep en een lid benoemd op voordracht van een patiëntenorganisatie. Klachten bij de klachtencommissie kunnen worden ingediend via de klachtenfunctionaris. Ook voor geschillen kunt u vanaf 2017 terecht bij deze klachtenregeling.

  Praktijk KAN

  info@praktijkkan.nl
  Baalsestraat 2
  6685 AA Haalderen
  T 06-48171652
  KvK: 59311932
  AGB-code praktijk: 94-(0)60541
  AGB-code zorgverlener: 94-014535
  kwaliteitstatuut: download hier
  privacystatement: download hier